In opdracht van GGZ Ingeest maken we een informatiefilm over Electro Convulsie Therapie. De film gaat het verplegend personeel helpen de patiënt en hun naasten vooraf te informeren over het proces wat hen te wachten staat. Middels interviews met diverse patiënten en verplegend personeel zal op transparante wijze een beeld geschetst worden van de behandeling en zijn resultaten.

Logo GGZ Ingeest

Logo GGZ Ingeest